image

image

image

Kurs for pedagoger og andre som arbeider med barn

Hvordan yoga kan brukes i barnehagen og på skolen
Gjennom lek med bevegelser og stillinger blir barna fortrolige med yoga. De fysiske øvelsene hjelper barna til å utvikle sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, sin balanse og stabilitet. Pusteteknikker og avspenning forbedrer konsentrasjonen og virker samlende.

Kurset går over to ganger og varer fire timer hver gang.

Første gang
begynner med at deltakerne får prøve yoga selv. Det dreier seg om enkle, fysiske øvelser som sammen med pusten løser opp fysiske og psykiske spenninger. Yogaøkten avsluttes med en avspenning som gir dyp ro og hvile.

Resten av kurstiden brukes til å lære et program som deltakerne kan gjøre med barna i barnehagen eller på skolen.

Programmet vil bestå av forskjellige fysiske øvelser, balanseteknikker, pusteøvelser og avspenningsinstruksjoner. Alle får utdelt et kursmateriale med forslag til hvordan en yogatime kan gjennomføres. Det inneholder også gode, konkrete og detaljerte beskrivelser av alle øvelsene.

I skolen kan enkelte øvelser brukes som en del av timen, for eksempel i overgangen fra et tema til et annet. Yoga kan også være en fin måte og begynne eller avslutte en time på. Det er selvfølgelig også mulig å bytte ut en og annen gymtime med yoga.  

Andre gang
Det er ideelt å ha ca. 3 uker mellom de to øktene slik at deltakerne har fått rikelig anledning til å prøve ut yoga med egne barnegrupper. Det blir mulighet til å komme med tilbakemeldinger basert på erfaring fra undervisningen de selv har gjennomført. Hva var problematisk, og hvorfor! Hva fungerte, og hvorfor?


Kursdeltakerne får også lære nye øvelser, og videreutvikle det de allerede har lært.

  • Kurspris: kr 15000

  • Antall deltakere: Maksimum 12, minimum 6

  • Lokaler: Et rom uten for mye inventar og som er rent og varmt. Det kan for eksempel være et klasserom ryddet for pulter.
    [ Tilbake ]