image

image

image

Løvebrøl, Krum Katt og Smygende Kobra

Yoga og avspenning for barn (grupper)
Dagens barn blir utsatt for til dels store mengder informasjon. Mange bruker mye tid foran dataskjermen, og skoledagen kan være i lengste laget for enkelte.


Yoga motvirker de negative effektene av vårt moderne liv. Fysisk yoga løser spent musklatur, gir styrke, fleksibilitet og økt kroppebevissthet. Barna blir også mer samlet og konsentrert av å trene yoga. Kontakt meg for mer info.

Yoga for barn og foreldre (individuelt)
Jeg har god erfaring med å bruke teknikker fra yoga og avspenning for å hjelpe barn med forskjellige lære- og/eller adferdsproblemer til å bli mer konsentrert og samlet.


Dersom barnet ditt sliter med ulike problemer, ta kontakt så kan vi finne ut om det er hensiktsmessig å prøve yogateknikker. Jeg tilbyr da egne timer hvor barnet lærer å bruke yoga. Samtidig legger jeg vekt på at den ene eller begge foreldrene lærer hvordan de kan hjelpe barnet sitt gjennom bruk av yoga. Kontakt meg for mer info.

Og så er det gøy !


[Tilbake til aktuelle kurs]

[Tilbake til mine kurs]