image

image

image

Grunnkurs

Her får du en god innføring i yoga og meditasjon. Vi veksler mellom fysiske øvelser, pusteteknikker, avspenning og meditasjon.

Du får lære mange forskjellige øvelser og teknikker, men det legges vekt på at du får innlært et program på ca.en halv time så godt at du lett kan praktisere det hjemme etter kurset. Du får også utdelt kursmateriell som beskriver og illustrerer øvelsene i dette programmet.


[ Tilbake til mine kurs]

[ Tilbake til aktuelle kurs]