image

image

image

Kurs i meditasjon

Kurset tar først og fremst sikte på å lære deg å meditere
Du får lære ulike meditasjonsteknikker, men hovedvekten vil ligge på en enkel, dyptgående meditasjonsteknikk som det er lett å bruke hjemme, dersom du skulle ønske å fortsette på egenhånd.

En sentral del av meditasjonen er å kunne sitte stille, ikke nødvendigvis i krevende stillinger som lotus-stillingen. Å kunne sitte stille - for eksempel på en spesialdesignet meditasjonskrakk - er viktig for å hjelpe deg inn i meditasjonen.

Dette innebærer at kroppen først må få sitt, så og si. I praksis betyr det at vi starter timen med noen fysiske yoga-øvelser som løser opp spent musklatur. Vi kommer også til å arbeide med pusteteknikker. Dette roer ned sinnet og gjør det lettere å meditere. Avspenningsteknikker vil også være en del av meditasjonstimen.

De første gangene på kurset legger jeg størst vekt på å gjøre kropp og sinn klar for meditasjon - etter hvert tar meditasjonen gradvis større del av tiden.

Jeg har lang erfaring både fra egen meditasjonspraksis og fra å undervise andre. Modellen for dette kurset er en hensiktsmessig måte å lære seg meditasjon på.

Først nylig har hjerneforskere blitt klar over at det skjer en rekke positive endringer i hjernens aktivitet når man mediterer.

Humørsenteret i pannelappen antas å påvirke hormonproduksjonen i for eksempel hypotalamus som bidrar til å regulere kroppens immunforsvar. Meditasjonen stimulerer dermed dette og gjør oss bedre rustet mot sykdommer.

Noen forskere mener at meditasjon kan dempe hjerneaktiviteten i amygdala - et område i hernene - og gjøre oss roligere og mer avbalanserte i stressende omgivelser
[ Tilbake til mine kurs]

[ Tilbake til aktuelle kurs]