image

image

image

Kurstilbud

Yoga for alle
underviser jeg semestervis i Bergen (yogaskolen på USF) og på Askøy (Heiarvang grendahus) og ellers rundt om i landet i form av weekendkurs. Jeg gir grunnkurs og fortsetterkurs. På bestilling skreddersyr jeg også kurs av kortere eller lenger varighet. Jeg tilbyr dessuten yoga til alle typer utdanningsinstitusjoner og arbeidsplasser.


Yoga for barn
i alle aldre. Barn har mange flere læringsstrategier enn de kognitive. Det å kunne leke med bevegelser, lære kroppsbeherskelse og bli kjent med sin egen kapasitet, er viktig for læring av andre ferdigheter som språk og matematikk.

Jeg holder også kurs for barn og foreldre - et tilbud til barn som har lære- og/eller adferdsproblem.

Meditasjon
På dette kurset vil du lære ulike meditasjonsteknikker med hovedvekt på en enkel, dyptgående meditasjon som det er lett å bruke hjemme.

Yoga for rusavhengige
Yoga har en gunstig innvirkning på mennesker med stor uro og emosjonell ustabilitet som for eksempel rusavhengige. Kontakt meg for mer info.

Yoga for lærere og barnehagepersonale
Jeg tilbyr dessuten kurs til lærere og barnehagepersonale. På kurset lærer man hvordan det går an å bruke yoga i klasserommet og i barnehagen.


Yoga om sommeren
er en 5 dagers yogaferie på idylliske Ask kurssenter på Askøy utenfor Bergen.