image

image

image

Om meg
Jeg har treårig utdanning i klassisk yoga og meditasjon fra Yogalærerskolen i Norge. Som et ledd i utdannelsen deltok jeg på en lengre meditasjons-retreat i Rishikesh i India. I tillegg er jeg utdannet adjunkt i humanistiske fag ved universitetene i Bergen og Stavanger.

Siden 1997 har jeg undervist yoga i mange forskjellige sammenhenger og for mange ulike grupper, som lærere, skoleelever - barn og ungdom, skuespillere, rusmiddelavhengige, personale på forskjellige institusjoner og andre arbeidsplasser.

Jeg tilbyr også weekend-kurs i hele landet.
The truth of life is not a goal to be attained in some particular time or space in the future,
but the reality of the step you take this very moment.

Zen Master Hogan