image

image

image

Yoga for rusavhengige

I en periode på 4 år (1997-2001) hadde jeg fast yogaundervisning på Tromsklinikken, en behandlingsinstitusjon for alle typere rusmiddelavhengighet drevet av Blå kors.

Siden den gang har jeg hatt kurs i yoga av kortere eller lengre varighet ved flere likende institusjoner - som Færingen terapautiske sanfunn, Nidarosklinikken, Langørjan gård, Blå kors på Askøy og Floenkollektivet (en del av Bergensklinikkene).

Tilbakemeldingene fra pasientene er gode. Yoga har gunstig innvirkning på mennesker med stor uro og emosjonell ustabilitet.

På kort sikt evner man å få bedre kontakt med både innestengte følelser og kroppslige plager. På lengre sikt utvikler man en metode som kan forebygge alvorlige kriser, samt utgjøre en naturlig beredskap i møte med dagliglivets små og store utfordringer.

Stikkord er bedre selvkontroll, større indre harmoni og bedre foreståelse av egne reaksjoner.

For spørsmål/interesse, ta kontakt her.[Tilbake til aktuelle kurs]

[Tilbake til mine kurs]